Pogoji poslovanja

Nazadnje posodobljeno 27. aprila 2021

DOGOVOR O POGOJIH

Ti pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med vami, bodisi osebno bodisi v imenu subjekta (“vi”), in Tadejem Grobelškom s.p., ki posluje kot NKX Motor (“NKX Motor“,“mi“, “nas” ali “naš“), ter se nanašajo na vaš dostop do in uporabo https://www.nkxmotor.si spletne strani, pa tudi katerega koli drugega medijskega kanala, mobilnega spletnega mesta ali mobilne aplikacije, ki so direktno povezani ali kako drugače povezani s to spletno stranjo (skupaj »Spletno mesto«) Strinjate se, da ste z dostopom do Spletnega mesta prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vsi ti pogoji uporabe. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI UPORABE, VAM JE UPORABA SPLETNEGA MESTA PREPOVEDANA IN MORATE S TEM TAKOJ PRENEHATI.

Dodatni pogoji in dokumenti, ki jih bomo morda občasno objavili na Spletnem mestu, so tukaj izrecno vključeni kot sklic. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadarkoli in iz kakršnega koli razloga spremenimo ali prilagodimo te pogoje poslovanja. Na kakršne koli spremembe vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma »Nazadnje posodobljeno« teh pogojev poslovanja, vi pa se odpovedujete pravici do prejema posebnega obvestila o vsaki takšni spremembi. Vaša odgovornost je, da redno pregledujete te pogoje poslovanja z namenom, da ostanete obveščeni o posodobitvah. Z vašo uporabo Spletnega mesta po datumu objave popravljenih pogojev poslovanja velja, da ste s spremembami seznanjeni in z njimi soglašate.

Informacije na Spletnem mestu niso namenjene distribuciji ali uporabi osebi ali entiteti v kateri koli jurisdikciji ali državi, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z zakoni ali predpisi ali ki bi od nas zahtevala kakršno koli registracijo v tej jurisdikciji ali državi. V skladu s tem, osebe, ki se odločijo za dostop do Spletnega mesta z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in lastno odgovornost za skladnost z lokalno zakonodajo, če in v kolikor se uporablja lokalna zakonodaja.

Spletno mesto je namenjeno uporabnikom, starim najmanj 18 let. Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati ali se registrirati na Spletnem mestu.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Če ni drugače navedeno, je Spletno mesto naša lastnina in vsa izvorna koda, zbirke podatkov, funkcionalnosti, programska oprema, dizajn spletne strani, zvok, video, besedilo, fotografije in grafike na Spletnem mestu (skupaj »Vsebina«) in blagovne znamke in logotipi, ki jih vsebujejo (v nadaljnjem besedilu: »Znamke«), so v naši lasti ali pod našim nadzorom ali so z licenco predane nam in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakoni o nelojalni konkurenci mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah in mednarodnih konvencij. Kot je izrecno določeno v teh pogojih poslovanja, nobenega dela Spletnega mesta in nobene Vsebine ali Znamk ni dovoljeno kopirati, reproducirati, združevati, znova objavljati, naložiti, objavljati, javno prikazovati, kodirati, prevajati, prenašati, distribuirati, prodajati, licencirati ali sicer izkoriščati za kakršenkoli komercialni namen brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Pod pogojem, da ste upravičeni do uporabe Spletnega mesta, imate omejeno licenco za dostop in uporabo Spletnega mesta ter za prenos ali tiskanje kopije katerega koli dela Vsebine, do katere ste pravilno dostopali, samo za osebno, nekomercialno uporabo. Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene na Spletnem mestu, Vsebini in Znamkah.

DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

Z uporabo Spletnega mesta izjavljate in jamčite, da: (1) bodo vsi podatki o registraciji, ki jih predložite, resnični, natančni, trenutni in popolni; (2) ohranili boste točnost takšnih informacij in po potrebi takoj posodobili podatke o registraciji; (3) ste poslovno sposobni in se strinjate, da boste upoštevali te pogoje uporabe; (4) niste mladoletna oseba v državi, v kateri prebivate; (5) do Spletnega mesta ne boste dostopali z avtomatiziranimi ali nečloveškimi sredstvi, bodisi z »botom«, skriptom ali kako drugače; (6) Spletnega mesta ne boste uporabljali na kakršenkoli nezakonit ali nedovoljen namen; in (7) vaša uporaba Spletnega mesta ne bo kršila nobene veljavne zakonodaje ali predpisa.

Če navedete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, imamo pravico začasno ustaviti ali ukiniti vaš račun in zavrniti kakršno koli trenutno ali prihodnjo uporabo Spletnega mesta (ali katerega koli njegovega dela).

PRIJAVA UPORABNIKA

Morda se boste morali registrirati na Spletnem mestu. Strinjate se, da bo vaše geslo zaupno in boste odgovorni za celotno uporabo vašega računa in gesla. Pridržujemo si pravico odstraniti, zahtevati ali spremeniti uporabniško ime, ki ste ga izbrali, če po lastni presoji ugotovimo, da je takšno uporabniško ime neprimerno, nespodobno ali kako drugače sporno.

IZDELKI

Trudimo se čim bolj natančno prikazati barve, lastnosti, specifikacije in podrobnosti izdelkov, ki so na voljo na Spletnem mestu. Vendar ne jamčimo, da bodo barve, značilnosti, specifikacije in podrobnosti izdelkov natančni, popolni, zanesljivi, aktualni ali brez drugih napak, in da bo vaš zaslon natančno odseval dejanske barve in druge podrobnosti izdelkov. Vsi izdelki so odvisni od razpoložljivosti in ne moremo jamčiti, da bodo izdelki na zalogi. Pridržujemo si pravico, da kadar koli iz kakršnega koli razloga umaknemo izdelek iz prodaje. Cene izdelkov se lahko spremenijo.

NAKUPI IN PLAČILO

Sprejemamo naslednje načine plačila:

– Visa

– Mastercard

– PayPal

– Neposredno bančno nakazilo

Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in natančne podatke o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene prek Spletnega mesta. Nadalje se strinjate, da boste takoj posodobili podatke o računu in plačilu, vključno z e-poštnim naslovom, plačilnim sredstvom in datumom veljavnosti plačilne kartice, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali. Cene lahko kadar koli spremenimo.

Strinjate se, da boste plačali vse stroške po cenah, ki veljajo za vaše nakupe, in morebitne stroške pošiljanja ter nam dovolite, da izbranemu ponudniku plačil zaračunamo kakršne koli take zneske ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak pri določanju cen, tudi če smo že zahtevali ali prejeli plačilo.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve kakršnega koli naročila prek Spletnega mesta. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z ali pod istim računom stranke, istim načinom plačila in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa ali pošiljanje. Pridržujemo si pravico omejiti ali prepovedati naročila, ki jih po naši presoji oddajo prodajalci, preprodajalci ali distributerji.

VRAČILO BLAGA

Pred nakupom preberite našo Politiko vračila blaga, objavljeno na Spletnem mestu.

GARANCIJA

Naslednja garancija velja za vas, ki ste kupili izdelek (v nadaljevanju »Izdelek«) v tej trgovini.

NKX Motor jamči, da kupljeni Izdelki v določenem obdobju od datuma nakupa, kot je opredeljeno v direktivi EU o prodaji potrošniškega blaga in s tem povezanih jamstev, ne vsebujejo napak v oblikovanju, materialu in izdelavi. Garancijski zahtevek velja samo ob predložitvi originalnega računa in računa pooblaščene osebe, iz katerega je razvidno, da je bil Izdelek profesionalno nameščen. V garancijskem roku bomo po lastni presoji dolžni popraviti ali zamenjati Izdelek z napako. Garancijsko storitev bomo izvedli v 45 dneh od prejema blaga; v nasprotnem primeru bomo Izdelek zamenjali z drugim enakovrednim brezhibnim Izdelkom. Če enakovreden Izdelek ni na voljo in popravilo ni mogoče, bomo izdali dobropis. Če je bil Izdelek uporabljen nepravilno in v nasprotju z našimi navodili, nismo dolžni popraviti ali zamenjati okvarjenega Izdelka. Glejte Garancijske omejitve spodaj.

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za posledično škodo (kot je izgubljeni dobiček), ki je posledica uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe Izdelka ali napak na Izdelku.

GARANCIJSKE OMEJITVE

Garancija ne velja za kakršno koli napako, okvaro ali škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja in nege. V skladu s temi jamstvi ne bomo zavezani:

 1. za popravilo škode, ki je posledica poskusov nepooblaščenega strokovnega osebja, da Izdelek namesti, popravi ali servisira,
 2. za popravilo škode, okvare ali poslabšanja zmogljivosti zaradi nepravilne uporabe ali povezave z nezdružljivo opremo,
 3. za popravilo Izdelka, ki je bil spremenjen ali integriran z drugimi izdelki, kadar učinek take spremembe ali integracije poslabša zmogljivost ali zanesljivost,
 4. za izvajanje uporabniškega vzdrževanja ali čiščenja ali za popravilo poškodb, okvar ali poslabšanja zmogljivosti zaradi neizvajanja uporabniškega vzdrževanja in čiščenja, kot je predpisano v objavljenih dokumentih o Izdelku,
 5. za popravilo poškodb, okvar ali poslabšanja zmogljivosti, ki so posledica uporabe Izdelka v okolju, ki ne ustreza delovnim specifikacijam, določenim v uporabniškem priročniku,
 6. za nadomestitev Izdelka, ki je bil namenoma poškodovan, nepravilno uporabljen ali kakor koli spremenjen,
 7. za zamenjavo izdelka zaradi običajne obrabe,
 8. za nezadovoljstvo kupca zaradi kupčevega obžalovanja nakupa.

POSTOPKI UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

Če želite uveljaviti svoje garancijske pravice, nas kontaktirajte po e-pošti na info@nkxmotor.si z zahtevo po vrnitvi Izdelka. Če želite Izdelek vrniti, ste Izdelek dolžni varno zapakirati za transport, priložite kopijo računa kot dokazilo o nakupu in nam Izdelek vrnite (glejte kontaktne podatke na dnu strani). Če je zahtevek upravičen, bo Izdelek popravljen ali zamenjan ali izdan dobropis. Naša politika je, da Izdelek zamenjamo kadar koli je le-to možno.

PREPOVEDANE DEJAVNOSTI

Do Spletnega mesta ne smete dostopati ali ga uporabljati za noben drug namen, razen tistega, za katerega to Spletno mesto omogočamo. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati v povezavi s komercialnimi nameni, razen s tistimi, ki smo jih posebej potrdili ali odobrili.

Kot uporabnik Spletnega mesta se strinjate, da ne boste:

 1. Sistematično pridobivali podatke ali drugo vsebino s Spletnega mesta za neposredno ali posredno zbiranje ali sestavljanje zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez našega pisnega dovoljenja.
 2. Na kakršen koli način nepooblaščeno uporabljali Spletnega mesta, vključno z zbiranjem uporabniških imen in / ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za pošiljanje nezaželenih e-poštnih sporočil ali ustvarjanje uporabniških računov z avtomatiziranimi sredstvi ali z lažnimi predstavitvami.
 3. Spletno mesto uporabljali za oglaševanje ali ponujanje prodaje blaga in storitev.
 4. Zaobšli, onemogočili ali kako drugače posegali v varnostne mehanizme Spletnega mesta, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli Vsebine ali uveljavljajo omejitve glede uporabe Spletnega mesta in/ali Vsebine, ki jo vsebuje.
 5. Nas in druge uporabnike prevarali, zavajali ali uporabili različne trike, zlasti pri poskusih, da bi pridobili občutljive podatke o računu, kot so uporabniška gesla.
 6. Nepravilno uporabljali naše podporne storitve ali pošiljali lažna poročila o zlorabah ali kršitvah.
 7. Sodelovali v kakršni koli avtomatizirani uporabi sistema, na primer pri uporabi skriptov za pošiljanje komentarjev ali sporočil ali pri uporabi katerega koli podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in pridobivanje podatkov.
 8. Motili, se vmešavali ali ustvarjali neupravičeno obremenitev Spletnega mesta ali omrežij ali storitev, povezanih s Spletnim mestom.
 9. Uporabljali lažne predstavitve drugega uporabnika ali osebe ali uporabo uporabniškega imena drugega uporabnika.
 10. Prodajali ali kako drugače prenesli svoj uporabniški profil.
 11. Katerekoli podatke, pridobljene na Spletnem mestu, uporabili za nadlegovanje, zlorabo ali škodovanje drugi osebi.
 12. Uporabili Spletno mesto z namenom kakršnega tekmovanja z nami ali kako drugače uporabili Spletno mesto in/ali Vsebino za kakršna koli dobičkonosna prizadevanja ali komercialna podjetja, ki ustvarjajo dohodek.
 13. Dešifrirali, dekompilirali, razstavili ali obratno inženirali katero koli programsko opremo, ki vključuje ali na kakršen koli način sestavlja del Spletnega mesta.
 14. Poskusili zaobiti katere koli ukrepe Spletnega mesta, namenjene preprečevanju ali omejevanju dostopa do Spletnega mesta ali katerega koli dela Spletnega mesta.
 15. Nadlegovali, ustrahovali ali ogrožali katerega koli od naših zaposlenih ali agentov, ki sodelujejo pri zagotavljanju katerega koli dela Spletnega mesta.
 16. Iz katere koli Vsebine izbrisali obvestilo o avtorskih pravicah ali drugih zaščitenih pravicah.
 17. Kopirali ali prilagodili programsko opremo Spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na Flash, PHP, HTML, JavaScript ali drugo kodo.
 18. Naložili ali prenesli (ali poskusili naložiti ali prenesti) viruse, trojanske konje ali drugo gradivo, vključno s prekomerno uporabo velikih črk in neželeno pošto (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), kar ovira nemoteno uporabo katere koli strani na Spletnem mestu ali spreminja, moti, okvarja ali posega v uporabo, funkcije, delovanje ali vzdrževanje Spletnega mesta.
 19. Naložili ali prenesli (ali poskusili naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, vključujoč brez omejitev, »gifs«, 1 × 1 slikovne pike, “web bugs”, piškotke, ali druge podobne mehanizme (včasih imenovane “vohunska programska oprema” ali “pasivni mehanizmi zbiranja” ali “pcms”).
 20. Uporabljali, zagnali, razvijali ali distribuirali kateri koli avtomatiziran sistem, ki vključujejo pajke, robote, pripomočke za goljufanje, “scraper”, uporabo ali zagon kakršnega koli nepooblaščenega skripta ali druge programske opreme.
 21. Po našem mnenju nas in/ali naše Spletno mesto omalovaževali ali kako drugače škodovali.
 22. Spletno mesto uporabljajte na način, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi.

PRISPEVKI UPORABNIKOV

Spletno mesto uporabnikom ne ponuja pošiljanja ali objavljanja vsebine. Lahko vam zagotovimo priložnost, da nam pošljete ali na Spletnem mestu ustvarite, oddate, objavite, prikažete, prenesete, izvedete, distribuirate ali predvajate vsebino in gradivo, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, zapise, video, zvok, fotografije, grafike, komentarje, predloge ali osebne podatke ali drugo gradivo (skupaj »Prispevki«). Prispevke si lahko ogledajo drugi uporabniki Spletnega mesta in prek spletnih mest tretjih oseb. Kateri koli Prispevek, ki ga pošljete, se obravnava v skladu s Politiko o zasebnosti Spletnega mesta. Ko ustvarite ali omogočite kakršne koli Prispevke, s tem izjavljate in jamčite, da:

 1. Ustvarjanje, distribucija, prenos, javni prikaz ali izvedba ter dostop, prenos ali kopiranje vaših Prispevkov ne kršijo in ne bodo kršili lastniških pravic, vključno, vendar ne omejeno na avtorske pravice, patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost ali moralne pravice katere koli tretje osebe.
 2. Ste ustvarjalec in lastnik ali imate potrebne licence, pravice, soglasja, izdaje in dovoljenja za uporabo in da pooblaščate nas, Spletno mesto in druge uporabnike Spletnega mesta za uporabo vaših Prispevkov na kakršen koli način, ki ga predvideva Spletno mesto in ti Pogoji poslovanja.
 3. Imate pisno privolitev, objavo in/ali dovoljenje vsake posamezne osebe, ki jo je mogoče identificirati v vaših Prispevkih, da uporabite ime ali podobnost vsake takšne določljive osebe, da omogočite vključitev in uporabo vaših Prispevkov na kakršen koli način, ki ga predvideva Spletno mesto in ti Pogoji poslovanja.
 4. Vaši Prispevki niso lažni, netočni ali zavajajoči.
 5. Vaši Prispevki niso nezaželeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocijski materiali, piramidne sheme, verižna pisma, neželena pošta, množična pošiljanja ali druge oblike nagovarjanja.
 6. Vaši Prispevki niso nespodobni, razvratni, razuzdani, umazani, nasilni, nadlegujoči, klevetniški, obrekovalni ali drugače sporni (kot smo določili mi).
 7. Vaši Prispevki nikogar ne posmehujejo, se iz nikogar ne norčujejo, omalovažujejo, ustrahujejo ali zlorabljajo.
 8. Vaši Prispevki se ne uporabljajo za nadlegovanje ali grožnjo (v pravnem smislu teh izrazov) kateri koli drugi osebi in za spodbujanje nasilja nad določeno osebo ali skupino ljudi.
 9. Vaši Prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje ali predpisov.
 10. Vaši Prispevki ne kršijo pravic zasebnosti tretjih oseb.
 11. Vaši Prispevki ne vsebujejo nobenega gradiva, ki od oseb, mlajših od 18 let, zahteva osebne podatke ali spolno ali nasilno izkorišča osebe, mlajše od 18 let.
 12. Vaši Prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje o otroški pornografiji ali druge zakonodaje namenjene zaščiti zdravja ali dobrega počutja mladoletnikov;
 13. Vaši Prispevki ne vključujejo žaljivih komentarjev, povezanih z raso, nacionalnim poreklom, spolom, spolnimi naklonjenostmi ali fizičnimi ovirami.
 14. Vaši Prispevki kakorkoli drugače ne kršijo ali se povezujejo z gradivom, ki krši določbe teh Pogojev poslovanja ali katero koli veljavno zakonodajo ali predpis.

Vsaka uporaba Spletnega mesta ali tržnih ponudb, ki krši zgoraj navedeno, krši te Pogoje poslovanja in lahko med drugim povzroči ukinitev ali začasni odvzem vaših pravic do uporabe Spletnega mesta in tržnih ponudb.

PRAVICE POVEZANE S PRISPEVKI

Vi in Spletno mesto se strinjate, da lahko dostopamo, hranimo, obdelujemo in uporabljamo katere koli podatke in osebne podatke, ki jih posredujete, v skladu s Pogoji politike zasebnosti in vašimi odločitvami (vključno z nastavitvami).

S predložitvijo predlogov ali drugih povratnih informacij v zvezi s Spletnim mestom se strinjate, da jih lahko uporabljamo in delimo za kakršen koli namen brez nadomestila.

Ne uveljavljamo lastništva nad vašimi Prispevki. Vi obdržite polno lastništvo nad vsemi svojimi Prispevki in vsemi pravicami intelektualne lastnine ali drugimi lastniškimi pravicami, povezanimi z vašimi Prispevki. Ne odgovarjamo za kakršne koli izjave ali predstavitve v vaših Prispevkih, ki ste jih zagotovili na katerem koli območju Spletnega mesta. Za svoje Prispevke na Spletnem mestu ste odgovorni izključno vi in se izrecno strinjate, da nas oprostite kakršne koli odgovornosti in se vzdržite kakršnih koli pravnih ukrepov zoper nas v zvezi z vašimi Prispevki.

SOCIALNA OMREŽJA

Kot del funkcionalnosti Spletnega mesta lahko svoj račun povežete s spletnimi računi, ki jih imate pri tretjih ponudnikih storitev (vsak tak račun je »Račun tretje osebe«), tako da: (1) na Spletnem mestu navedete podatke za prijavo iz svojega Računa tretje osebe; ali (2) nam dovolite dostop do vašega Računa tretje osebe, kot je dovoljeno v skladu z veljavnimi pogoji, ki urejajo vašo uporabo Računa tretje osebe. Izjavljate in jamčite, da ste upravičeni, da nam razkrijete podatke za prijavo v svoj Račun tretje osebe in/ali nam omogočite dostop do vašega Računa tretje osebe, ne da bi s tem kršili katero koli določilo in pogoje, ki urejajo vašo uporabo Računa tretje osebe in ne da bi nas zavezovali k plačilu kakršnih koli dajatev ali k temu, da bi bili podvrženi kakršnim koli omejitvam uporabe, ki jih naloži neodvisni ponudnik storitev Računa tretje osebe. Če nam omogočite dostop do Računov tretjih oseb, razumete, da (1) lahko dostopamo, omogočimo in shranjujemo (če je primerno) katero koli vsebino, ki ste jo posredovali in shranili v svojem Računu tretje osebe (»Socialno omrežje«), tako da je na Spletnem mestu in prek njega na voljo prek vašega računa, vključno z neomejenimi seznami prijateljev in (2) lahko na vaš Račun tretjih oseb pošljemo in prejmemo dodatne informacije, o čemer ste obveščeni, ko povežete svoj račun pri Računu tretje osebe. Glede na izbrane Račune tretjih oseb in glede na nastavitve zasebnosti, ki ste jih nastavili v takšnih Računih tretjih oseb, so lahko na Spletnem mestu in prek vašega računa na voljo osebni podatki, ki jih objavite v svojih Računih tretjih oseb. Upoštevajte, da če Račun tretje osebe ali z njo povezana storitev ne bo več na voljo ali bo naš dostop do takšnega računa prekinil tretji ponudnik storitev, vsebina Socialnih omrežij morda ne bo več na voljo na Spletnem mestu in prek njega. Povezavo med svojim računom na Spletnem mestu in Računi tretjih oseb boste lahko kadar koli onemogočili. BODITE POZORNI, DA VAŠE ODNOSE S PONUDNIKI STORITEV TRETJIH OSEB, POVEZANIH Z VAŠIMI RAČUNI TRETJIH OSEB, UPRAVLJAJO SAMO VAŠI DOGOVORI S TAKIMI PONUDNIKI STORITEV TRETJIH OSEB. Ne preglejujemo vsebine Socialnih omrežij za kakršen koli namen, vključno, vendar ne omejeno na točnost, zakonitost ali nekršitev, in nismo odgovorni za vsebino Socialnih omrežij. Povezavo med Spletnim mestom in Računom tretjih oseb lahko deaktivirate tako, da se obrnete na nas s pomočjo spodnjih kontaktnih podatkov ali prek nastavitev računa (če je primerno). Poskušali bomo izbrisati vse podatke, shranjene na naših strežnikih, ki so bili pridobljeni s takim Računom tretjih oseb, razen uporabniškega imena in slike profila, ki postaneta povezani z vašim računom.

PREDLOŽITVE

Seznanjeni ste in se strinjate, da so kakršna koli vprašanja, komentarji, predlogi, ideje, povratne informacije ali druge informacije v zvezi s Spletnim mestom ali tržnimi ponudbami (v nadaljnjem besedilu: Predložitve), ki ste nam jih posredovali, nezaupni in postanejo naša izključna last. Postali bomo lastniki ekskluzivnih pravic, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, in bomo upravičeni do neomejene uporabe in razširjanja teh Predložitev za kakršen koli zakonit namen, komercialni ali drugačen, ne da bi vas o tem obvestili ali vam ponudili kompenzacijo . S tem se odpovedujete vsem moralnim pravicam do kakršnih koli takšnih Predložitev in s tem jamčite, da so takšne Predložitve vaše originalno delo ali da imate pravico do takšnih Predložitev. Strinjate se, da zoper nas ne bo mogoče uveljavljati kakršne koli domnevne ali dejanske kršitve ali zlorabe katere koli lastniške pravice, ki bi zhajala iz uporabe vaših Predložitev.

UPRAVLJANJE STRANI

Pridržujemo si pravico, ne pa tudi obveznosti, da: (1) nadzorujemo Spletno mesto zaradi kršitev teh Pogojev poslovanja; (2) bomo ustrezno ukrepali proti vsakomur, ki po naši presoji krši zakon ali te Pogoje poslovanja, vključno s prijavo takega uporabnika organom pregona; (3) po naši lastni presoji in brez omejitev zavrnemo, omejimo dostop, omejimo razpoložljivost ali onemogočimo (v tehnološko izvedljivi meri) katerega koli od vaših Prispevkov ali katerega koli njegovega dela; (4) po naši lastni presoji in brez omejitev, obvestil ali odgovornosti odstranimo s Spletnega mesta ali kako drugače onemogočimo vse datoteke in vsebine, ki so prevelike ali na kakršen koli način obremenjujejo naše sisteme; in (5) kako drugače upravljamo Spletno mesto na način, namenjen zaščiti naših pravic in lastnine ter olajšanju pravilnega delovanja Spletnega mesta in trženja.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Skrbimo za zasebnost in varnost podatkov. Prosimo, preglejte našo politiko zasebnosti: https://www.nkxmotor.si/privacy-policy. Z uporabo Spletnega mesta ali tržnih ponudb se strinjate, da vas zavezuje naša Politika zasebnosti, ki je vključena v te Pogoje poslovanja. Prosimo, upoštevajte, da Spletno mesto in tržne ponudbe gostujejo v Sloveniji. Če dostopate do Spletnega mesta ali tržnih ponudb iz katere koli druge regije sveta z zakoni ali drugimi zahtevami, ki urejajo zbiranje, uporabo ali razkritje osebnih podatkov in se razlikujejo od veljavne zakonodaje v Sloveniji, potem z nadaljnjo uporabo Spletnega mesta prenašate vaše podatke v Slovenijo in izrecno soglašate s prenosom in obdelavo vaših podatkov v Sloveniji.

KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da kakršno koli gradivo, ki je na voljo na Spletnem mestu ali prek njega, krši kakršne koli avtorske pravice, ki jih imate ali jih imate pod nadzorom, nas o tem nemudoma obvestite s pomočjo spodnjih kontaktnih podatkov (»Obvestilo«). Kopija vašega Obvestila bo poslana osebi, ki je objavila ali shranila gradivo, naslovljeno v Obvestilu. Upoštevajte, da boste v skladu z veljavno zakonodajo morda odgovorni za škodo, če v Obvestilu navajate napačne navedbe. Če torej niste prepričani, da gradivo, ki se nahaja na Spletnem mestu ali je nanj povezano, krši vaše avtorske pravice, najprej razmislite o tem, da se obrnete na odvetnika.

ROK IN PRENEHANJE

Ti Pogoji poslovanja so v celoti veljavni, medtem ko uporabljate Spletno mesto. BREZ OMEJEVANJA DRUGIH DOLOČB O TEH POGOJIH POSLOVANJA, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA V SKLADU Z LASTNO PRESOJO IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI, ZAVRNEMO DOSTOP DO IN UPORABO STRANI IN TRŽNIH PONUDB (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM NEKATERIH IP NASLOVOV) IZ KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA ALI BREZ RAZLOGA KATEROKOLI OSEBI, ČE JE TO V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN PREDPISI. LAHKO PREKINEMO VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJE NA SPLETNEM MESTU IN TRŽNIH PONUDBAH ALI IZBRIŠIMO VAŠ RAČUN IN VSE VSEBINE ALI INFORMACIJE, KI STE JIH KADARKOLI OBJAVILI, BREZ OPOZORILA, PO LASTNI PRESOJI.

Če iz katerega koli razloga ukinemo ali začasno ustavimo vaš račun, vam ni dovoljena registracija in ustvarjanje novega računa pod svojim imenom, ponarejenim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu tretje osebe. Poleg ukinitve ali blokade vašega računa si pridržujemo pravico do ustreznih pravnih ukrepov, vključno z neomejenim uveljavljanjem civilnih, kazenskih postopkov in odredb.

SPREMEMBE IN PREKINITVE

Pridržujemo si pravico do spremembe, spreminjanja ali odstranjevanja vsebine Spletnega mesta kadar koli ali iz kakršnega koli razloga po lastni presoji brez predhodnega obvestila. Nismo dolžni posodabljati informacij na našem Spletnem mestu. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo ali ukinemo celotno ali delno tržno ponudbo brez predhodnega obvestila. Za kakršno koli spremembo, spremembo cene, ukinitev izdelkov ali ukinitev Spletnega mesta ali tržnih ponudb ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi.

Ne moremo jamčiti, da bodo Spletno mesto in tržne ponudbe na voljo ves čas. Morda bomo imeli težave s strojno opremo, programsko opremo ali druge težave ali pa bomo morali opraviti vzdrževanje, povezano s Spletnim mestom, kar bo povzročilo prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico do spremembe, revizije, posodobitve, začasne ustavitve, ukinitve ali kakršne koli druge spremembe Spletnega mesta ali tržne ponudbe kadar koli in iz kakršnega koli razloga, ne da bi vas o tem obvestili. Strinjate se, da ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale zaradi vaše nezmožnosti dostopa do Spletnega mesta ali tržne ponudbe v času izpada ali ukinitve Spletnega mesta ali tržne ponudbe. Nobena določba teh Pogojev poslovanja se ne bo razlagala tako, da nas zavezuje k vzdrževanju Spletnega mesta ali tržnih ponudb ali k predložitvi kakršnih koli popravkov, posodobitev ali objav v zvezi s tem.

ZAKONODAJA

Te pogoje ureja in razlaga slovenska zakonodaja, uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga pa je izrecno izključena. Če imate stalno prebivališče v EU in ste potrošnik, imate dodatno zaščito, ki vam jo zagotavljajo obvezne določbe zakona v državi, v kateri prebivate. Tadej Grobelšek s.p. in vi, se oba strinjata, da se podrejata neizključni pristojnosti sodišč v Ljubljani, kar pomeni, da lahko vložite zahtevek za zaščito svojih pravic varstva potrošnikov v zvezi s temi Pogoji poslovanja v Sloveniji ali v EU državi, v kateri prebivate.

REŠEVANJE SPOROV

Evropska komisija ponuja spletno platformo za reševanje sporov, do katere lahko dostopate tukaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Če nas želite na to temo opozoriti, nas kontaktirajte.

POPRAVKI

Na Spletnem mestu so lahko informacije, ki vsebujejo tiskarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na tržne ponudbe, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve podatkov na Spletnem mestu kadar koli brez predhodnega obvestila.

PRAVNO OBVESTILO

SPLETNO MESTO JE DOSTOPNO KAKRŠNO JE IN JE KOT TAKO TUDI NA VOLJO. STRINJATE SE, DA BOSTE UPORABLJALI STORITVE STRANI NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. V NAJVIŠJI MOŽNI MERI, KI JO DOPUŠČA ZAKON, SE ODPOVEDUJEMO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI IMPLICIRANIM, V POVEZAVI S SPLETNO STRANJO IN VAŠO UPORABO. V ZVEZI Z NATANČNOSTJO ALI POPOLNOSTJO VSEBINE SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE VSEH SPLETNIH MEST, POVEZANIH S TEM SPLETNIM MESTOM, NE BOMO PREVZELI NOBENE ODGOVORNOSTI ZA (1) NAPAKE, POMOTE ALI NETOČNOSTI VSEBINE IN MATERIALOV) 2) POŠKODBE OSEB ALI PREDMETOV, KI BI NASTALI KOT REZULTAT VAŠEGA DOSTOPA IN UPORABE SPLETNEGA MESTA, (3) KAKRŠEN NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO ALI UPORABE NAŠIH ZAVAROVANIH SERVERJEV IN/ALI NEKATERIH ALI VSEH OSEBNIH INFORMACIJ IN/ALI SHRANJENIH FINANČNIH INFORMACIJ, (4) KAKRŠNOKOLI PREKINITEV ALI USTAVITEV PRENOSA NA STRAN ALI S STRANI, (5) KAKRŠNEKOLI NAPAKE V KODI, VIRUSE, TROJANSKE KONJE, KI BI LAHKO BILI PRENEŠENI NA STRAN ALI PREKO NJE S STRANI TRETJIH OSEB IN/ALI ( 6) NAPAKE V VSEBINI IN GRADIVIH TER ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE TEH VSEBIN IN GRADIV.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

NIKOLI NE BO NAŠE PODJETJE ALI NAŠI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI AGENTI ODGOVORNI VAM ALI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, POSLEDIČNE, NAKLJUČNE, POSEBNE ALI KAZNIVE ŠKODE, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, INFORMACIJ ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ VAŠE UPORABE SPLETNEGA MESTA, TUDI ČE BOMO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. NE GLEDE NA NASPROTNO VSEBINO, KI JO VSEBUJE, BO NAŠA ODGOVORNOST VAM, NE GLEDE NA VRSTO VZROKA IN NE GLEDE NA VRSTO POSTOPKA UKREPANJA, VES ČAS OMEJENA NA MANJŠI IZMED ZNESKOV, KI GA PLAČATE VI, ALI $1.000,00 EUR. DOLOČENI DRŽAVNI ZAKONI IN MEDNARODNI ZAKONI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV IMPLICIRANIH GARANCIJ ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NEKATERIH ŠKOD. ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, LAHKO NEKATERE ALI VSE ZGORNJE OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA VAS NE VELJAJO IN LAHKO IMATE DODATNE PRAVICE.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da nas, naše povezane družbe, zastopnike, partnerje in zaposlene odvezujete odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo, zahtevek ali zahtevo, vključno z normalnimi nadomestili in stroški odvetnikov, ki jih plača katera koli tretja oseba zaradi ali ki izhajajo iz: (1) uporabe Spletnega mesta; (2) kršitev teh Pogojev poslovanja; (3) vaše kršitve pravic tretjih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na pravice intelektualne lastnine; ali (4) kakršno koli očitno škodljivo dejanje do katerega koli drugega uporabnika Spletnega mesta, s katerim ste se povezali prek Spletnega mesta. Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da na vaše stroške prevzamemo obrambo in nadzor nad kakršno koli zadevo, za katero nas morate oškodovati, in se strinjate, da boste na vaš račun sodelovali z našo obrambo takšnih zahtevkov. Prizadevali si bomo, da vas bomo obvestili o kakršnih koli zahtevkih, dejanjih ali postopkih, ki so predmet te odškodnine, ko bomo o njih izvedeli.

PODATKI O UPORABNIKU

Ohranili bomo nekatere podatke, ki jih posredujete na Spletno mesto z namenom upravljanja delovanja Spletnega mesta, kot tudi podatke v zvezi z vašo uporabo Spletnega mesta. Čeprav redno izvajamo varnostne kopije podatkov, ste sami odgovorni za vse podatke, ki jih posredujete ali se nanašajo na katero koli dejavnost, ki ste jo opravili z uporabo Spletnega mesta. Strinjate se, da ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali poškodovanje takšnih podatkov in se s tem odpovedujete kakršni koli pravici do pravnih akcij zoper nas, ki bi izhajale iz kakršne koli takšne izgube ali poškodbe.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE IN PODPISI

Obisk Spletnega mesta, pošiljanje e-pošte na naš naslov in izpolnjevanje spletnih obrazcev predstavljajo elektronsko komunikacijo. Strinjate se s prejemanjem elektronske komunikacije in se strinjate, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga komunikacija, ki vam jih zagotavljamo v elektronski obliki, po elektronski pošti in na Spletnem mestu, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da mora biti takšno komuniciranje pisno. S TEM SE STRINJATE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGIH ZAPISOV TER Z ELEKTRONSKO DOSTAVO OBVESTIL, POLITIK IN EVIDENC TRANSAKCIJ, KI JIH SPROŽIMO ALI DOKONČAMO SAMI ALI PREK SPLETNEGA MESTA. S tem se odpovedujete kakršnim koli pravicam ali zahtevam v skladu z zakoni, predpisi, pravili, odloki ali drugimi zakoni v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo originalni podpis ali dostavo ali hrambo neelektronskih evidenc ali plačil ali odobritve dobropisov na kakršen koli drug način kot preko elektronskih sredstvev.

RAZNO

Ti Pogoji poslovanja in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na Spletnem mestu ali v zvezi s Spletnim mestom, predstavljajo celoten dogovor med vami in nami. Če nismo izvedli ali uveljavili katere koli pravice ali določbe teh Pogojev poslovanja, se ne bomo odrekli tej pravici ali določbi. Ti Pogoji poslovanja veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Posamezne pravice ali vse svoje pravice in obveznosti lahko kadar koli dodelimo drugim. Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo ali neukrepanje zaradi kakršnega koli vzroka, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Če se za katero koli določbo ali del določbe teh Pogojev poslovanja ugotovi, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se ta določba ali del določbe loči od teh Pogojev poslovanja in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

KONTAKTIRAJTE NAS

Če želite rešiti pritožbo v zvezi s Spletnim mestom ali prejeti dodatne informacije v zvezi z njegovo uporabo, se obrnite na nas na:

NKX Motor, prodaja koračnih motorjev, Tadej Grobelšek s.p.
Celovška cesta 85
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 (0) 31 326 958
E-naslov: info@nkxmotor.si

 

Ti pogoji uporabe so bili ustvarjeni z uporabo Generator pogojev podjetja Termly.